Модели котли за локално парно отопление STROPUVA

Безплатна доставка в България!*

*не важи за продукти в промоция

Всички модели котли STROPUVA могат да бъдат доставени и монтирани в цяла България, Сърбия и Македония.
За повече информация относно цени, доставка и монтаж моля свържете се с нас на посочените телефони в страница КОНТАКТИ

Технически характеристики

Технически паспорт, инструкция за монтаж и обслужване на котлите Termo Stropuva може да се изтегли тук: Паспорт Termo Stropuva.

Внимание! Ако купеният от вас котел СТРОПУВА не отговаря на заявените характеристики – незабавно се свържете с нас!

 

Название Мощност на котела, kW Отопляема площ (m2) Гориво Продължител- ност на горене
Stropuva S7 7 20-80 дърва, дървесни отпадъци ~ 30 часа
Stropuva S10 10 70-100 дърва, дървесни отпадъци ~ 30 часа
Stropuva S20 20 100-250 дърва, дървесни отпадъци ~ 30 часа
Stropuva S40 40 200-450 дърва, дървесни отпадъци ~ 30 часа
Stropuva S10 универсален 10 50-100 дърва, дървесни отпадъци, каменни въглища, брикети ~ 5 дни
Stropuva S20 универсален 20 100-200 дърва, дървесни отпадъци, каменни въглища, брикети ~ 5 дни
Stropuva S40 универсален 40 200-400 дърва, дървесни отпадъци, каменни въглища, брикети ~ 5 дни

Подробна информация за котлите

Модел котел
s7
s10
s20**
s40**
s10U
s20U**
s40U**
Мощност
7
10
20
40
10
20
40
Отоплявана площ (м2)
20-80
50-100
100-250
200-450
50-100
100-200
180-400
Побирано гориво (дм3)
150
200
350
500
1200
350
500
Побирани въглища (кг)

Побирани дърва (кг)

15
25
50
80
75
25
130
50
220
80
Дължина на дървата (см) 30-35 30-35 35-45 45-55 30-35 35-45 45-55
Количество вода в котела (л)
26
34
45
58
34
45
58
Продължителност на горенето ~
на едно
зареждане с дърва (часове)
28
31
31
31
31
31
31
Продължителност на горенето за едно
зареждане с въглища (денонощия) ~
4
5
5
Коефициент на полезно действие (%)
91,6
91,6
91,6
91,6
91,6
91,6
91,6
Налягане на водата в котела, не повече
(бар)
2
2
2
2
2
2
2
Клапан за запазване на налягането (бар) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Поток нагрявана вода (м3/час) макс
0,2 0,25 0,5 1 0,25 0,5
1
Температура на водата в котела С0
70
70
70
70
85
85
85
Размери на отвора за зареждане (мм)
250×210
250×210
260×220
280×240
250×210
260×220
280×240
Тръба на подаващата линия (мм)
32
32
32
32
32
32
32
Тръба на обратната линия (мм) 32 32 32 32 32 32 32
Разстояние от долната част на котела до
димохода (мм)
1010
1430
1550
1550
1550
1695
1675
Диаметър на димохода (мм)
140
160
180
200
160
160
180
Минимална напречна площ на отвора
димната тръба (см2)***
150
200
250
330
200
250
330
Габаритни размери, (мм)
Височина
Диаметър
1330
450
1920
450
2120
560
2120
680
1920
450
2120
560
2120
680
Маса
100
185
231
315
196
246
333