Oтопление на въглища

Предимства на този вид отопление

Отоплението на въглища е много разпространено. Предимствата му включват важна подробност за тези, които искат да вложат по-малки първоначални средства: необходимите начални инвестиции са по-малки в сравнение с тези при други видове отопление и се възвръщат за 2-4 години. Освен това системите за отопление на въглища се използват лесно. След като остареят, те могат да се рециклират, тъй като са метални.

Отоплителните системи, особено камините, създават уют не само с топлината при горене на въглищата, а и със самия си вид.

Неудобства на отоплението на въглища

Неудобствата се пораждат от това, че въглищата трябва да се разтоварят, да се пренесат в склада за съхранение, поне веднъж на ден отоплителните уреди трябва да се зареждат с тях, а след изгарянето им остават обемисти отпадъци, които трябва да се извадят от отоплителните уреди и да се изхвърлят.

Коефициентът на действие на отоплителните системи при използване на въглища е относително нисък, между 75 и 80%, тъй като въглищата не успяват да отдадат цялата развита топлина. Не на последно място е рискът от пожар при открития огън в камините.

Видове въглища

За отопление се предлагат каменни: антрацитни и лигнитни въглища. Антрацитните са с по-висококачество, горят добре поради високото процентно съдържание на въглерод, достигащо до 90%. Като гориво се предлага и кокс, който е с около 80% съдържание на въглерод и е остатъчен продукт от производството на каменовъглен газ.

Котли за въглища

Котлите остават най-разпространеният вид уреди при отопление на въглища. Освен че са относително евтини, те се предлагат и с различни мощности. Котлите са подходящи за отопление на по-големи площи, като например еднофамилни къщи. Предимствата им включват и възможността за лесни ремонти, ако част от системата се повреди. Цикълът на безпроблем на работа на котлите е между 30и 40 години.

Пиролизни котли

При пиролизните котли протича процес на суха дестилация, която се нарича пиролиза. Този вид котли се изработват от чугун или стомана и са надеждни и устойчиви на корозия. Могат да работят с антрацитни, кафяви, черни въглища, кокс, и с други твърди горива.

Стоманени котли

За тези котли се използва специална котлена стомана. Те се изработват в два вида, с горно и долно горене. Те развиват висока мощност и се ремонтират лесно.

Съвременни котли с водна циркулация

Съвременните котли с водна циркулация се използват не само за отопление, но и за затопляне на вода. Инсталациите при тях са два вида, с естествена и с принудителна циркулация на водата. Водата се загрява в резервоар и получената топлина достига до радиаторите по тръбите на отоплителната мрежа. Освен че затопля помещенията, водата отдава топлина и на бойлера. Поотношение на чистотата на дома тези котли имат още едно предимство: цялото обслужване на дадения котел се извършва в отделно помещение и така домът не се замърсява. Тук отново е необходим труд за зареждане с въглища, подготвянето им за запалване, почистване след изгарянето на въглищата.

Камини с водна риза

При тези камини част от топлината се отдава в помещението, в което се намиракамината, а другата част отдава топлина на водата в инсталацията, която преминава и през другите помещения. Те са подходящи за малки жилища.