Разходи за отопление и икономичност

Да изчислим цената на отоплението на стандартна къща от 200 кв.м.

Котлите на твърдо гориво се използват в различни региони с различни метеорологични условия.

За по-лесни изчисления ще приемем че котелът работи денонощно всеки ден. Това означава, че изчисленията ще важат за къща, която се отоплява 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Разбира се, в реални условия котлите работят много по-малко, но ще приемем стойностите такива.

Известно е, че отопление на 10 квадратни метра (до 30 куб. м.) в добре изолирана стая отнема около 1 кВт. Следователно, за къща от 200 квадратни метра се изисква котел с мощност 20 кВт.
Ако котела работи непрекъснато, това ще отнеме месец:

20 кВт * 24 часа х 30 дни = 14 400 кВт / ч.

Това е енергия която ни е нужна всеки месец на отоплителния сезон в случай че котела работи постоянно.

Умножаваме по 12 месеца на отоплителния сезон, и получаваме 172 800 кВтч / година. В зависимост от различни фактори (външна температура, състояние на изолацията и т.н.), тази стойност може да варира от по-висока на по-ниска.

Дърва за отопление

Дърва за отопление

Дърва за отопление

Има много фактори, които влияят на цената на дървата тези параметри, като например: вида на дървения материал, влажност, нарязани дърва или не, стойността в региона, и т.н.
Представяме средни данни.

Да предположим, че цената на дървесина е 70лв на 1 кубичен метър. Тегло на един кубически метър дървесина (дъб) е около 700кг.  Изчисляваме цената на един килограм дърва: 70/700 = 0,10лв.

Известно е, че за да се получи 1кВтч на топлинна енергия консумират приблизително 0,4 кг/час дърво, т.е. за 20kW (определено по мощност на котела) би изисквало 0,4 * 20 = 8кг дърва за 1 час. По този начин се получава:

8кг * 24часа * 30дни * 0,10лв = 576 лв/месец. (При горене на дърва 24/7 с пълна мощност)

Умножаваме по 12 месеца = 6912 лева за дърва годишно, при работа 24/7/365.
Тогава всеки може да създаде своя собствена таблица на разходите, въз основа на площ на къщата, разходите за гориво и обслужване на котела.

Сега нека сравним резултата от изчисленията на разходите за гориво на котли STROPUVA, също при постоянна работа на котела.

Котел с капацитет от 20 кВт, поставен в стандартна къща с площ 200 m2.
И в този случай приемаме че котела ще работи всички 12 месеца без прекъсване.

Известно е, че в котеа мощност от 20 кВт могат да се съберат не повече от 50-55 кг дърва за огрев.
Котелът ще се пълни на всеки 30 часа:

Количество дърва на 1 час:

52.5 кг/30 часа = 1,75 кг/час

Сега заместваме резултата в една вече добре позната формула за изчисляване на разхода на гориво за 1 месец денонощно работа:

1,75кг х 24часа х 30часа х 0,10лв = 126 лева на месец при използване на котел СТРОПУВА

Умножаваме по 12 месеца = 1512 лева цената на дървесина годишно при дадените условия.

За колко време се избива?

533534_109499755887703_882571812_nИ сега изчисляваме колко дълго котел STROPUVA се изплаща за цената на придобиването му по отношение на други котли на твърдо гориво. Пазарът предлага огромно количество на котли на твърдо гориво в ценовия диапазон от 1000 – 4000 лева за котел мощност от 20 кВт.
За улесняване, ние вземаме средната стойност от 2000 лева.

STROPUVA 20kW котел с цена от 3300 лева.
3300 лв – 2000 лв = 1300 лева – разлика при покупка на котел СТРОПУВА

Така че ние имаме една условна инвестиция на сумата от 1300 лева и трябва да се разбере кога ще започне да ни носи печалба.

За чистотата на горните изчисления вземаме STROPUVA котел който ще работи 100% от времето. Не забравяйте, че нашите разходи за отоплителния сезон ще възлизат на 1512 лева.

Сравни размера на парите, изразходвани за конвенционален котел за отопление за една година: Този размер на 6912 лева и котелът Stropuva в размер на 1512 лева. (Спомнете си, че в първоначалните данни, се приемат: целогодишно ползване на котела и бойлер).

Спестявания на месец ще бъде: 576-126 = 450 лева.
Икономия на година е: 6912-1512 = 5400 лева.

Заключение: икономически ползи, свързани с разходите за закупуване и експлоатация, включително за периода на изплащане, относително котел STROPUVA с други котли на твърдо гориво са очевидни.

Ние предлагаме да направите свои собствени изчисления, приложими за вашата ситуация.

Имайте предвид, че тук са приблизителни цифри. Точната стойност на всеки отделен котел за битово отопление може да стане само с пълното разбиране на обема на данните: състояние на изолация на къщата, наличието на размера и вида на прозорците, външната температура, използването за топлене на вода и т.н.